420-citas dating

Oo waxaa meeshaas joogay nin siddeed iyo soddon sannadood bukay

Oo waxaa meeshaas joogay nin siddeed iyo soddon sannadood bukay Ciise Masiix wuxuu sameeyaa mucjiso isagoon ogayn: “Laakiin intuu socday dadkii badnaa ayaa cidhiidhiyey Ciise Masiix wuxuu bogsiiyey nin aan socon karin: “Waxaas dabadeed waxaa jirtay iiddii Yuhuudda, oo Ciise